[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
بانک ها ونمایه ها::
فرایند کارشناسی مقالات::
فرم نظر سنجی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Creative commons

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
3 نتیجه برای تکلوی

رویا زارع، سمیه تکلوی،
دوره 18، شماره 3 - ( پاییز 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: رشد روز افزون اعمال زیبایی خصوصاً بوتاکس در چند سال اخیر و تحقیقات اندک در خصوص ویژگی­های ذهنی و روانی افراد متقاضی این نوع جراحی زیبایی، لزوم توجه بیشتر در این خصوص را ضروری ساخته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه طرحواره ظاهری و پردازش هیجانی در افراد متقاضی تزریق بوتاکس و غیرمتقاضی بود.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی (علّی- مقایسه­ای) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک­های زیبایی (مطب­های پوست، مو، زیبایی) شهر اردبیل در نیمه دوم سال 1396 بودند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر (30 نفر متقاضی بوتاکس و 30 نفر غیرمتقاضی بوتاکس) از جامعه مورد نظر بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه طرحواره ظاهری (ASI) و پرسشنامه پردازش هیجانی باکر و همکاران استفاده شد. داده­های پژوهش به روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد در بین میانگین طرحواره ظاهری و پردازش هیجانی در افراد متقاضی بوتاکس و غیرمتقاضی بوتاکس تفاوت معنیدار وجود دارد (0/01 <p). میزان طرحواره ظاهری (خودارزیابی و خودانگیزشی) در گروه متقاضی بوتاکس بیشتر (0/01 <p) و پردازش هیجانی در گروه غیرمتقاضی بوتاکس بیشتر (0/01 <p) می­باشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد افراد متقاضی بوتاکس و جراحی­های زیبایی طرحواره ظاهری بیشتر و پردازش هیجانی کمتری دارند. این افراد نسبت به افراد غیرمتقاضی دچار مشکلات بیشتری در زمینه طرحواره ظاهری و پردازش هیجانی هستند.
 
زینب عطایی کلان، آنیتا آذر کلاه، سمیه تکلوی، پرویز مولوی،
دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه بین نیازهای اساسی روان­شناختی و سطوح نظریه ذهن در مادران کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله­ای و اختلال بیش فعالی/ نقص توجه به روش مقطعی (­علی- مقایسه­ای) انجام شد.
روش کار: در این پژوهش 70 نفر از مادران کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله­ای و اختلال بیش فعالی/ نقص توجه­ که در سال 1396به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان ­فاطمی اردبیل مراجعه کرده بودند به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه تئوری ذهن، نیازهای اساسی روانشناختی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (فرم والدین­ CSI-4). داده های جمع آوری شده وارد نرم افزارSPSS-21 شده و جهت تحلیل داده­ها نیز از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA­) استفاده شد.
یافته­ها: یافته­های تحلیل واریانس نشان داد بین نظریه ذهن (0/697F=، 0/407>p)، نیازهای اساسی روانشناختی از جمله خودمختاری (0/283F=، 0/597>p)، شایستگی (0/393F=، 0/336>p) و ارتباط (0/760F=، 0/387>p) در بین دو گروه مادران کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله­ای و اختلال بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه­ گیری: این نتایج اهمیت توجه به سطوح نظریه ذهن و نیازهای روانشناختی مادران این نوع کودکان را در بهبود وضعیت تحصیلی، شغلی و ارتباط اجتماعی و رشد شناختی و ارزیابی هیجانی کودک برجسته می­سازد.
 
سمیه تکلوی، سولماز قدرتی،
دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: افکار خودکشی با طیف گسترده ای از عوامل مرتبط است. یکی از عوامل کلیدی تاریخچه مشکلات کودکی و خانوادگی است. مطالعات قبلی نشان داده اند که روابط عاطفی پردردسر با بالاترین عوامل خطرساز سلامتی روانی، مرتبط است. همچنین شواهد نشان می دهد که افرادی که در کودکی سبک دلبستگی ایمن دارند زمانی که با افراد دارای سبکهای دلبستگی نا ایمن مقایسه می شوند، علایم آسیب شناسی روانی کمتر و عملکرد روانی- اجتماعی بالاتری را در زندگی (مخصوصاً روابط عاطفی) دارا هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین نقش شکست عاطفی و سبک های دلبستگی در پیش بینی افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل بود.
روش کار: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل که در سال تحصیلی 1397 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد (4231 نفر). نمونه پژوهش شامل 80 نفر بود که بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد. داده های پژوهش به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که شکست عاطفی (0/35(r= و سبک دلبستگی نا ایمن (0/23(r= با افکار خودکشی رابطه مثبت و سبک دلبستگی ایمن (0/40-(r= با افکار خودکشی رابطه منفی معنی دار دارد (0/01>p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 12 درصد از واریانس افکار خودکشی توسط شکست عاطفی و 25 درصد توسط سبک های دلبستگی پیش بینی میشود. سبک دلبستگی ایمن (0/40-= β)، شکست عاطفی (0/35= β)، سبک دلبستگی نا ایمن (0/30= β) به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر را در پیش بینی افکار خودکشی داشتند.
نتیجه گیری: بطورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سبک های  دلبستگی (ناایمن و ایمن) و شدت شکست عاطفی پیشبینیکننده مناسبی برای احتمال بروز افکار خودکشی دانشجویان میباشند.
 

صفحه 1 از 1     

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4122