مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- اخبار نشریه
گواهی الکترونیکی داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه داوران محترم مجله
احتراما به استحضار می رساند که داوران محترم مجله میتوانند  گواهی داوریهای  الکترونیکی  خود را  به صورت آنلاین  از  پایین صفحه داوری مقالات (نمایش گواهی نامه داوری ) دریافت نمایند

لینک صفحه


کاربران گرامی:احتراما به استحضار میرساند،طبق آیین نامه وزارتی تمام نویسندگان مقالات اعم از اعضای هیات علمی ونویسندگان ازاد،ملزم به ارائه کد ORCID ارکید جهت پذیرش مقالات می باشند

راهنمای ثبت شناسه  ORCID

از این لینک می توانید برای خود کد بگیرید:www.orcid.org
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب